Liposelection

การดูดไขมัน  วิธีการลดความหย่อนคล้อยทั่วร่างกายแบบปลอดภัยที่สุด

ความเสี่ยงของการดูดไขมัน ก็มีอยู่มากมายไม่น้อย ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ